De verhalen

Omwille van de privacy zijn niet alle verhalen in hun geheel opgenomen.

Alle verhalen en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gecopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur of illustrator.

Verhalen

Inspiratie

Over de auteur

Uw verhaal ontspruit aan de geest van Freya Van den Bossche. Ze is psychotherapeut en schrijfster.

Freya is de auteur van het boek ‘Mijn partner, mijn kind, mijn kanker’ (Lannoo, 2008) en de verhalenbundel voor kinderen ‘Het gat in de haag’, (die Keure, 2013).
Haar tweede boek
'2 000 000 stappen naar mezelf' kwam in oktober 2013 uit bij Witsand Uitgevers.

Facebook

Meer over de auteur

Een verhaal voor onderweg

Hey, Jij daar.
Ja jij.
Luister goed, ik zal je een verhaal vertellen.
Het is een oud verhaal.
Het is een verhaal dat speciaal voor jou is opgetekend.
Dit is een verhaal speciaal voor jou opgetekend.
Luister goed.

In een land hier ver vandaan, heel dichtbij, leefde eens een wijze man.
In het land van Tneg leefde een man die ze de Wijze noemden.
In het land van Tneg leefden ook Burgers,
met de regelmaat van tevreden werken en geordend feesten.
Behalve zij die doolden.
De Dolenden in het land van Tneg waren verdwaald.
Zij waren alle besef van tijd en ruimte verloren, zij dwaalden.
De Dolenden waren alle licht in hun ogen verloren, daarom dwaalden zij.
Blind en doof voor hun omgeving waren ze.
De Dolenden waren zichtbaar voor de burgers van Tneg,
maar onzichtbaar voor zichzelf.
Nu zag op een dag de man, dwalend door het land van Tneg, een Dolende.
Hij nam hem mee en gaf hem te drinken. Hij gaf De Dolende onderdak.
Hij gaf hem te eten uit zijn grote tinnen pot.
Toen de Dolende verkwikt uit zijn slaap ontwaakte,
Stond hij op en verdween, zonder omzien.
De Dolende was alle besef van tijd en ruimte verloren.
Blind en doof voor zijn omgeving was hij,
want alle licht uit zijn ogen was verdwenen.
Hij zag niet wat de man voor hem deed.
Hij zag zichzelf niet.
De man zweeg en dacht lange tijd na.
Hij glimlachte.
Het was niet moeilijk voor de man om nog meer Dolenden te vinden.
Hij gaf hen onderdak, hij gaf hen te eten en te drinken,
en hij sprak langdurig met hen en noemde hen bij hun naam.
Sommige burgers zagen de man bezig en noemden hem de Wijze.
Anderen zagen hem bezig en noemden hem de Gek.
Enkele Burgers zagen de Wijze bezig en werden nieuwsgierig.
Zij stelden hem de vraag: “waarom doet gij dit?”
En de Wijze antwoordde hen: “Ik dwaalde en vond. De Dolenden zullen vinden.”
 

over de opdracht

Opdracht ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Sleutel, tijdens stadwandeling voorgedragen door de Belleman voor het personeel.

het resultaat

  • de belleman

  • op stap met belleman personeelsdag 5 sept 2014

  • personeelsdag 40 jarig bestaan de Sleutel